Adatkezelési tájékoztató

Vállalkozó/vállalkozás megnevezése:
Záprel Helga kisadózó, egyéni vállalkozó
Adószám: 66405368-1-28
Székhely: 9082, Nyúl
Kapcsolattartás: Tel.: +36 30 580 3527, zaprelhelga[@]gmail[.]com
Facebook:https://www.facebook.com/termeszetgyogyaszgyor/
Honlap: zaprelhelga.hu

Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. Adatvédelmi kérelmek: amennyiben kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre. A kérdéseit személyesen is felteheti. Adatfeldolgozás: külsős adatfeldolgozó igénybevétele nem történik. Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

 1. Adatkezelési célok Természetgyógyászat, Mns. Egyéb személyi szolgáltatás, Mns egyéb oktatáshoz kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása és számla kiállítása céljából kezelem.
 2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához a) Az Ön személyes adatának használata – név, lakcím, telefonszám – ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát (online vagy papír alapú) állíthassak ki, személyes szolgáltatás esetén ha Ön ezt kéri a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan, továbbá a 11/1997. (V. 28.) NM rendeletben leírtaknak szükséges eleget tennem. Online szolgáltatás igénybevétele esetén minden esetben online számlát állítok ki, és kizárólag a kötelező számlázáshoz használom az Ön által megadott adatokat.
 3. Az adatkezelés helye, időtartama és adattovábbítás a) A számlákat (papír alapú vagy online), nyugtákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg a székhelyemen b) A kapcsolattartás és/vagy természetgyógyászati kezelés esetén a 11/1997. (V. 28.) NM rendelet által előírt adatokat (név, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, telefonszám és e-mail cím) írásos formában, a rendelőmben elzárt részen tartom, továbbá a szolgáltatások időpontjait a kézi határidőnaplómban vezetem név és telefonszám megjelölésével, ami mindig a tulajdonomban van. Az utolsó szolgáltatás időpontja óta eltelt egy év múlva törlöm / megsemmisítem, ill. kérésre azonnal törlöm; adattovábbítás nem történik! c) A Facebook-on, e-mailen közölt információk az utolsó kapcsolat fennállása után egy évig vannak jelen és utána adattörlés történik; adattovábbítás semmi esetben sem történik.
  E-mailen, telefonon kizárólag időpont változás (amennyiben betegség, vagy egyéb súlyos probléma miatt nem tudom Önt fogadni), vagy visszahívás (amennyiben nem tudtam felvenni a telefont, amikor Ön keresett engem) vagy online számlaküldés esetén keresem Önt. Sem hírlevelet, sem kéretlen üzeneteket és hívásokat nem kezdeményezek, kizárólag az Ön megkeresésére és a szolgáltatással kapcsolatos információkra reagálok, miután igénybe vette a valamely szolgáltatásomat!
 4. Érintett jogok (Ön jogai) a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik; d) az adat kezelésének korlátozása; e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása; f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása; h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.
 5. Jogorvoslati tájékoztatás
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
  22/C)Levelezési cím:1530 Budapest, Pf:5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail:
  ugyfelszolgalat@naih.hu, naih.hu

A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a
rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.
Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint
adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A kezelések során tudomásomra jutott egészségügyi- és személyes adatokat kötelezően bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen közlemény és a 11/1997. (V. 28.) NM rendelet tartalmát.

A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám) kezelése akkor
jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte.

GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. A hozzájárulást elég csak az első kezelés előtt megtenni.
A szabályzat időbeli hatálya 2018. 05.25-től visszavonásig tart.

Sütik (cookie-k)

A zaprelhelga.hu honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az érintett böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az érintett eszköze tárol.

Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A Honlapon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi szabályai vonatkoznak.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető oldalak/bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Hozzászólások lezárva.